Joukkue

Telen Niklas
Alho Jyri
Fagerström Matias
Haapakorva Eelis
Helle Daniel
Hellén Jace
Jalonen Daniel
Karonen Mico
Kyllönen Jami
Laiho Ilmari
Leino Matias
Lindén Santeri
Maijanen Lauri
Martelius Severi
Matilainen Santeri
Mattila Joonas
Mäkinen Oiva
Nieminen Ville
Pirkkama Väinö
Ruohonen Santtu
Ruostekivi Frans
Sihvo Rasmus
Sonkkila Ville
Suominen Eero
Tanner Veeti
Tehiluoto Otto
Törmänen Jesse
Äijö Kalle

Toimihenkilöt