Joukkue

Ruuskanen Jani
Puisto Niklas
Salmi Roni
Salminen Aatami
Sjöroos Matias
Soini Jerry
Soini Jimi
Stepanoff Onni
Vikama Tino
6
Lehto Ville
8
Huhtala Niko
9
Aunio Miikka
17
Saastamoinen Tuomas
30
Rustholkarhu Niklas
33
Oksanen Jari
40
Elonen Eero
46
Karjalainen Viljami
76
Halminen Juho
77
Eronen Max
81
Antila Henri
87
Sonkkila Jesse
99
Hellman Timi

Maalivahti

Aaltoseppä Frans
Marjunen Joona
Munter Teemu
Tervonen Jonni
Vilander Toni

Hyökkääjä

Aalto Eemeli
Elonen Niilo
Haapakorva Eelis
Hakala Aatos
Harkka Julius
Hietikko Niklas
Kummala Max
Laine Martin
Laurèn Kristian
Leino Matias
Lindén Santeri
Lindström Axel
Lintula Roni
Lucander Juho
Mäkinen Otto
Nummelin Elias
Pustõnski Ralf
Rautio Linus
Ruohonen Santtu
Sihvo Matias
Sihvo Rasmus
Sjöroos Eero
Sonkkila Ville
Suominen Eero
Vartiainen Vili
Vuorenpää Lauri
Äijö Kalle
22
Kaunisto Ilari
68
Kärkäinen Viljami

Toimihenkilöt